تو این جمله contribution چه معنی ای میده؟

تو این جمله contribution چه معنی ای میده؟
0.0 0

#1

Where do your fears stop you from making a larger contribution to mankind, from earning a higher income or from earning money in a more creative and enjoyable way

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مرد ممتاز»)


#2

کجا ترس مانع از بخشیدن (پول، زمان و غیره) شما به بشریت، از درآمد بیشتری داشتن یا از پول در آوردن به شیوه ای خلاق تر و لذت بخش تر می شود؟

make a contribution: donate, give (money, time, etc.)
اهدا کردن، دادن (پول، زمان و غیره)، بخشیدن