With and had

With and had
0.0 0

#1

در جمله A terrible dragon had com to live in the lake اینجا had چه معنی میده؟
در جمله with nothing left to give معنیه with چی میشه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

فعل کمکی برای ماضی بعید هست. had come یعنی آمده بود.

با توجه به اینکه هیچ چیزی برای دادن باقی نمانده بود


#3

مگه نباید برای ساخت ماضی بعید از had+ قسمت سوم فعل استفاده کرد
یعنی بجای come از came استفاده کرد؟


#4

خوب قسمت سوم come همون come هست.

برای دیدن اشکال مختلف این فعل اینجا رو ببینین.