چگونه به معنی فارسی دسترسی پیداکنیم


این تاپیک مربوط به «B» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Listen Here»، فصل «درس اول»

سلام

اینو میزنی چند بار میزنی

یا انگلیسی کامل میخوای میزنی میاره

یا فارسی میخوای میزنی میاره

یا دوتاشون رو میخوای میزنی میاره

اگه هم هیچ ترجمه نداشت تو تاپیک زیر اعلام کن

1 پسندیده