چرا تو این جمله از out استفاده شده؟

Some would burn out.

بعضی هاشون میسوختن.


این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی موفقیت یعنی ۹۹ درصد شکست» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های واقعی»، فصل «موفقیت یعنی 99 درصد شکست»

سلام
خود burn out یک فعله(فعل عبارتی-phrasal verb)و out اینجا جدا معنی نمیشه.

3 پسندیده

ممنونم:+1:

1 پسندیده