تالار زبانشناس

So, usually use sunscreen

sunscreen یه چیزه دیگه تلفظ میکنه

======================
این تاپیک مربوط به درس «Seaside by Vincent» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۸»)

1 Likes