فرق went back و came back و فرق duck و duckling

در جملهthe ugly duckling left the barn and went back to the pond
چرا از came bach استفاده نشده؟
و فرق duck و duckling در چیست؟


این تاپیک مربوط به داستان «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

Duck یعنی اردک
Duckling یعنی جوجه اردک

Went back همون گذشته go back به معنی برگشتن هست تا جایی ک اطلاع دارم:grin:

1 پسندیده