سوال در مورد how much

ایا جمله زیر صحیح است؟
How much is that book?
اگه اره !چرا؟
چون ما همیشه اینو خوندیم که بعد از how much وhow manyباید اسم باش.
ممنونم


این تاپیک مربوط به «مایک آشپز است» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
صحبت شما درسته، بعد از how much اسامی غیرقابل شمارش استفاده می‌شه و بعد how many اسامی قابل شمارش جمع ولی یه استثنایی هم هست، زمانی که جمله به صورت how much is that book میاد یعنی داره درباره‌ی قیمت اون وسیله صحبت می‌کنه.

2 پسندیده

ببخشید ما کلا از how much و how many استفاده میکنیم برای پرسیدن قیمت دیگه متوجه نشدم که گفتین منظورش قیمت اون.

برای پرسیدن قیمت یه چیز فقط از how much استفاده می‌شه.
و برای پرسیدن تعداد یک چیز از how many
تصور کنین شما یه فروشنده‌این زمانی که یه نفر از شما می‌پرسه how much is this shirt? یعنی داره درباره‌ی قیمتش صحبت می‌کنه.

2 پسندیده

بله درسته ممنونم

1 پسندیده