معنی وکاربرد as و توضیح گرامرش در جمله پایین

All the other animalswatched as the two swans flew away friends forever


این تاپیک مربوط به داستان «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

به معنی : در حالی که
مثال دیگه
I was watching you as you were reading your book
من داشتم نگاهت می کردم
وقتی که، در حالی که، موقعی که، در حین
تو داشتی کتابت رو میخوندی.
این لینک هم می‌تونه کمک کننده باشه.

2 پسندیده

@sahar.salehi
بابت اصلاحات و اضافه کردن منبع متشکرم
آموزنده بود :pray:t4: :sunflower:

1 پسندیده