معنی Nuance چیست؟

چرا nuance «می‌دونم» ترجمه شده؟


این تاپیک مربوط به بخش «بخش 04» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «گیسوکمند»

پیشنهاد می کنم برای سهولت و تسریع جواب گرفتن، جمله مورد نظر یا ترجیحا پاراگراف رو تو سئوالتون بیارین

1 پسندیده