دانشجو های زبان یا مترجم ها بیان

اگه دانشگاه های خوب قبول شدین می شه بگین منابعتون چی بود و چند ساعت در روز مطالعه می کردید؟

2 پسندیده