معنی i wonder if چیست؟؟

I wonder if I could borrow your car for a few days

معنی i wonder if اینجا چیه


این تاپیک مربوط به درس «اجازه گرفتن و اجازه دادن » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «عبارات رایج انگلیسی »

سلام
کلمه wonder به معنای کنجکاو بودن ، فکر کردن، از خود پرسیدن
I wonder if I could borrow your car for a few days
کنجکاوم( می خوام بدونم) که آیا می تونم ماشینتو چند روزی قرض بگیرم

برای درخواست مؤدبانه از این ترکیب میشه استفاده کرد

1 پسندیده

خیلی ممنونم ازتون:heart_eyes:

1 پسندیده