نقش کلمه as

اینجا نقش و معنی کلمه as رو نمیفهمم

The next day, it was not as windy and the sky was clear.


این تاپیک مربوط به فصل «روی صخره‌ها » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های خیلی ساده»، کتاب «خانواده ی رابینسون»

در اینجا به معنی اونقدر، اونقدر ها، چندان
The next day, it was not as windy and the sky was clear.
روز بعد، چندان باد نمی اومد و هوا صاف بود.
نکته ای که هست اینکه ممکنه در اینجا
As
در مقایسه با قبل باشه. مثلا روز قبل خیلی باد می اومده اما امروز نمیاد.
نکته دیگه اینکه ترجمه کلمه به کلمه انگلیسی در مورد آب و هوا با اونچه که در زبان فارسی رواج داره قدری متفاوته مثلا
Its a windy day
کلمه به کلمه اش میشه امروز یک روز بادی است!
در حالی که ما خیلی ساده میگیم: امروز باد میاد.

3 پسندیده

:heart::heart::heart::pray::pray::pray:تشکر

1 پسندیده

خواهش
موفق باشی :deciduous_tree:

1 پسندیده