تفاوت کلمه fluently با fluency از نظر معنی چیه؟

تفاوت کلمه fluently با fluency از نظر معنی چیه؟

1 پسندیده

https://www.italki.com/en/post/question-49527#:~:text=Fluency%3A%20the%20quality%20of%20being,effectively%20and%20easily%20in%20speech%20


سلام دوست خوبم.
تفاوتشون در اسم وقید بودنه.
Fluently قیده وکیفیت چیزیو نشون میده
و fluency اسمه.
She speaks English fluently.
نشان‌دهنده تسلط در صحبت کردن
Fluency in spoken English is very important.
روان صحبت کردن خیلی مهمه

2 پسندیده

سلام دوست عزیز
توضیحات دوستمون درست بود فقط یه نکته‌ای رو اضافه کنم که ترجمه‌ی fluency می‌شه “تسلط” و ترجمه‌ی fluently می‌شه “روان” البته گاهی اوقات ممکنه اینها هردو تو ترجمه “روان” ترجمه بشن. ولی خوب نقش‌هاشون با هم متفاوته.
مثال:
This job requires fluency in two or more African languages.
این شغل نیاز به تسلط به دو یا چند زبان آفریقایی داره.
I’d like to speak English fluently.
من دوست دارم انگلیسی رو روان صحبت کنم.

3 پسندیده