کاربرد which در اینگونه موارد چیست؟

I have joined more than 10 events so far, most of which

چرا most of them استفاده نشده؟


این تاپیک مربوط به درس «رویداد به یاد ماندنی » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تمرین مکالمات روزمره انگلیسی»

؛ضمیر موصولی which گاهی اوقات میتونه جای ضمایر مفعولی مثل them و… هم بیاد خودش یه گرامر مفصل داره.

1 پسندیده