زمان فعل visiting

So this summer visiting my family in Indiana, didn’t have a lot to do there because it’s such a small town

در جمله بالا که مربوط به گذشته است چرا فعل visiting با ing هست؟


این تاپیک مربوط به درس «گفت‌وگو» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «برنامه‌ی VIP آقای ای جی هوگ»، فصل «شناور در فکری عمیق»