علت ed گرفتن temper چیست؟

سلام‌در‌جمله‌ی

She had a difficult childhood with her bad tempered father

چرا‌در‌اینجا‌temper‌

Ed گرفته‌چه‌معنی‌ای‌میده


این تاپیک مربوط به «ملکه الیزابت اول» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی سوم»

سلام
لغت bad-tempered صفت هستش به معنی:تند خو-بد اخلاق.اینجا tempered جداگونه معنی نداره.

3 پسندیده

یعنی‌bad temperedبه‌هیچ‌زمانی‌نرفته‌‌خودش‌کلا‌صفت‌هست‌درسته؟

1 پسندیده

بله کلا ساختارش(شکلش) این طوریه

2 پسندیده

Temperمیتونه‌به‌صورت‌فعل‌هم‌بیاد

1 پسندیده

بله temper فعل هم میتونه باشه که معانی مثل:تَر کردن-مرطوب کردن و… داره

1 پسندیده

خیلی‌ازتون‌ممنونم

2 پسندیده