ترجمه متن موجودهست؟


این تاپیک مربوط به درس «چگونه به سادگی عادت های یادگیری انگلیسی مان را دائمی کنیم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. پادکست «یادگیری انگلیسی با حس خوب»

پادکست ها بدون ترجمه ست