اخر پاراگراف زیر یک کلمه رو جا انداختید

You’re reading all these textbooks and you’re trying to learn all these “reading skills.


این تاپیک مربوط به درس «قدرت خواندن» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، فصل «قدرت خواندن»

1 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: