تفاوت ترجمه این دو چیست

It is said that he is very rich

He is said to be very rich


این تاپیک مربوط به «پری بالشت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی پنجم»

1 پسندیده

سلام
تفاوتشون تومعلوم ومجهول بودنشه.
اولی:میگن اوبسیارثروتمنده.معلوم
دومی:گفته میشه که او بسیارثروتمنده.مجهول
@sahar.salehi

2 پسندیده

تشکر عزیز

1 پسندیده