سریال دو مرد و نصفی

سلام کسی از دوستان تجربه یاد گیری زبان با سریال دو مرد و نصفی را داشته ؟ سریالش برای یادگیری زبان چطوره ؟