اشتباه در متن و ترجمه آهنگ

در آهنگ wHo زین
خواننده میگه getting chased by the sharks
ولی chosed نوشته و ترجمه شده.
همچنین who you gonna call که بار ها در متن تکرار شده call تماس گرفتن ترجمه شده در حالیکه مشخصا معنی صدا زدن بوده.
یه دنیا تشکر از زحماتتون


این تاپیک مربوط به «چه کسی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. موسیقی «زین»

1 پسندیده

2 posts were merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: