تالار زبانشناس

سلام معنی این دو قسمت از متن چی میشه

It saw a dog in the river who wanted to get the meat which the dog had been carrying

Tape is amazing and convenient

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Students’ Writings by Emma» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱»)

۱- سگی در رودخانه بود که گوشتی که سگ قصه در حال حمل کردن آن بود را میخواست (بخورد)
فکر کنم منظورش اینه عکس خودش رو تو آب دیده

۲- تیپ جالب و راحته (خودمونیه)