درباره جمله در درس

The ones who failed, the ones who dropped out and quit
اینجا در ترجمه گفته یه قسمت آن را که بچه ها درس خود را حذف میکنند
الان دقیقا کدوم جمله میشه حذف کردن درس یا واحد درسی


این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی - مقدمه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر دوره‌ی انگلیسی قدرت»

سلام دوست عزیز
اینجا dropped out رو این طور معنی کرده ولی در واقع ترجمه باید بشه اون‌هایی که ترک تحصیل کردن و تسلیم شدن.
به همکاران اطلاع داده می‌شه که تصحیح بشه.