تالار زبانشناس

معنی و کاربرد

Let’s try that again.معنیش چی میشه و کجاها کاربرد داره

هر کاری رو که بخواین یه بار دیگه امتحان کنین به انگلیسی میگین Let’s try that again

3 Likes