تالار زبانشناس

Their eager responses reminded me of when i was in the first grade

معنی این جمله چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Guitar Club and Basketball Team by Stanford» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۸»)

پاسخ ها ( واکنش ها) ی مشتاقانه ی آنها مرا به یادِ زمانی انداخت که کلاسِ اول بودم.

3 Likes