تالار زبانشناس

کلمه ی went در این جمله

سلام
علت اومدن کلمه ی went در این جمله رو متوجه نمیشم
All his efforts went into looking after the web

======================
این تاپیک مربوط به درس «عنکبوت در موزه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

go into effort یعنی تلاش کردن.

.All his efforts went into looking after the web

تمام تلاشش بر آن بود تا از تارش مراقبت کند.