این داستان ترجمه نداره؟

این داستان ترجمه نداره؟
0

#1

سلام

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Students’ Writings by Emma» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱»)