معنی des چیست؟

در دوره کتابهای ساده، کتاب سینما در قسمت درآغاز واژه‌‌ی des نوشته شده که معنی آن برا من مبهم است

The Lumiere brothers gave the first performance of their Cinematographe in Paris in 1895, in a room under the Grand Cafe, 14 boulevard des Capucines on 28th December.

سلام
توی زبان انگلیسی the, a , an به اینها حروف تعریف میگن
توی زبان فرانسه واسه اسم ها جنسیت( مذکر یا مؤنث) در نظر میگیرن و قبلشون یه آرتیکل یا همون حروف تعریف به کار میره که معین و نامعین داره و معنیِ خاصی نداره
خب des یه حرف تعریف هس و قبل از اسمِ جمع به کار میره اگه درست یادم بوده باشه
اینجا هم منظورش بلوارِ ۱۴ کاپوسینه درواقع یه آدرسه توی پاریس :slight_smile:

4 پسندیده

خب بلوار که معنی خودشو داره به انگلیسی ولی des همون کاپوسینه میشه درسته؟

1 پسندیده

The tree

این معنیش میشه درخت!!! یعنی حرف تعریف the معنیِ خاصی واسش نیس درسته

des Capucines

این میشه کاپوسین و اون des حرف تعریفه

1 پسندیده

ممنونم