من می خواهم ترمه 1 بخونم


این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر دوره‌ی انگلیسی قدرت»

2 پسندیده

به راهنمایی نیاز دارین؟

1 پسندیده