تالار زبانشناس

آیا باید داستان ها رو حفظ کرد؟

خیر نیاز نیست حفظ کنین. البته بعد از چندین بار که گوش دادین بهتره یه خلاصه به صورت بازگویی برای خودتون بگین که مکالمتون قوی بشه.

6 Likes