کسی برای کنکور زبان میخونه؟

اگه آره می‌تونه کمکم کنه تو جواب دادن این تیپ از سوالات؟

اینا خیلی مفهومی هستن چطور جواب بدیمشون؟؟


1 پسندیده

@sepide-str