تالار زبانشناس

I trust that Taiwanese will get through this

لطفا این جمله رو معنی کنید

======================
این تاپیک مربوط به درس «Typhoon by Vic» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۷»)

1 Likes

در این درس داره در رابطه با یه طوفان که تایوان رو در نوردیده صحبت میکنه و آخرش میگه

من مطمئن هستم که تایوانی ها از این (مصیبت) خارج میشن.

5 Likes