چرا جواب depressed شده؟


چرا دپرس (شده) که صفت و اسم مفعول هستش در جواب اومده در صورتی که به نظرم باید دپرشن یعنی افسردگی جواب بود؟


این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر عواطف ۱»

1 پسندیده

سلام . چون وقتی می خوایم بگیم یک نفر چه احساسی داره باید صفت رو به حالت edبیاریم. توی همین جمله هم اگه سوال نکنیم میگیم she felt depressed

2 پسندیده

خود ای جی میگه درسته که
I have depression
و
I am depressed
یکسان هستند ولی دومی متداول تر است.

1 پسندیده