تفاوت Bike riding و ride a bike چیست؟

تفاوت Bike riding و ride a bike چیست؟


این تاپیک مربوط به «Unit 8 - Lesson 13» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «American English File»، «ابتدایی»، «کتاب دانش آموز»، «درس ۸»

سلام
.bike riding:اسم هستش به معنی دوچرخه سواری
مثال:She goes bike riding on saturday
ترجمه:او شنبه ها دوچرخه سواری میرود
ride a bike یک عبارته(در فارسی میتونیم مصدرم حسابش کنیم ولی درستش اینه که کلش رو یه عبارت حساب کنیم و نقش ride هم فعل محسوب بشه)؛ به معنی دوچرخه سواری کردن و ride در اینجا فعله و همچنین ride در ساختار to ride someting به کار رفته.
مثال:She spent the day riding her bike around the lake
ترجمه:او تمام روزش را به دوچرخه سواری کردن‌ دور دریاچه گذراند
مثال دوم:I learned to ride a bike when I was four
ترجمه:من در چهار سالگی یاد گرفتم‌ دوچرخه سواری کنم.

3 پسندیده

ride a bike = دوچرخه سواری کن
Bike riding = دوچرخه سواری یا دوچرخه سواری کردن

2 پسندیده

خیلی خیلی ممنونم دوستان :rose::rose:

@vali29732
@ali197510011

2 پسندیده