تالار زبانشناس

چطور فراز به فراز گوش کنم

شما گفتین که فراز به فراز داستان را گوش کنیم بعد تکرار کنییم تا روان بشیم وبعد تکنیک سایه را روش اجرا کنییم ولی بعضی از جملات خیلی بلنده و فراز به فراز روش کار نمیکنه خط اولو اینکارو کردم خط دومو نمیشه چون باید برگردم خط اولو دوباره گوش کنم تا بخوام یه کلمه ای تو خط دوم را توسط گوش دادن فراز به فراز بشکنم .
گیج شدم :dizzy_face:

======================
این تاپیک مربوط به درس «رومئو و ژولیت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes