تالار زبانشناس

فعل سوم شخص مفرد

با سلام
he saw an apple fall from a tree یا
he saw an apple falls from a treeیا
he saw an apple fell from a tree
از این سه جمله کدام درست است?درس ما جمله اولی را به کار برده است.ولی یک سیب افتاده.

======================
این تاپیک مربوط به درس «اسحاق نیوتون» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 Likes

این نوع جملات از نوع verb + object + infinitive هستن. که این نوع جملات خودشون دو نوع دارن.

۱- حالت اول فعل با to میاد که برای اکثر افعال اینطوری هست.
مثالها:

  • He asked me to call the doctor
  • I believe him to be honest
  • She requested me to help her
  • He told me not to come back
  • We know him to be a criminal

۲- حالت دوم فقط برای افعال ادراکی هست مثل دیدن (see) شنیدن (hear) و… . در این حالت infinitive خالی بکار برده میشه.
مثال‌ها:

  • I heard him cry. (NOT I heard him to cry.)
  • I watched them play. (NOT I watched them to play.)
  • I saw her cross the road. (NOT I saw her to cross the road.)

بنابراین با توجه به این نکته همون حالت اول درس درست هست: he saw an apple fall from a tree

6 Likes