ترجمه I'd rather not play either of them چیست؟

گرامر would rather و wouldn’t rather و ‘would rather than’

گفتگو درباره ورزش

A: I would rather play baseball than football. Which would you rather play?

B: I wouldn’t rather play baseball than football.

A: Really?

B: No, I’d rather not play either of them.

لطفا بخش برجسته رو ترجمه نمایید.

با تشکر

نمیدونم آیا ترجمه زیر درسته:

من ترجیح می دهم هیچ کدام از آنها را بازی نکنم.

1 پسندیده

درود بر شما
بله ترجمه‌تون درسته.
می‌تونید این طوری هم ترجمه کنید: من هیچ‌کدوم رو ترجیح نمی‌دم.

1 پسندیده

متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.

1 پسندیده