تالار زبانشناس

I don't want to become statistic you know

معنی شو نمی فهمم

======================
این تاپیک مربوط به درس «Sleeping by Vicky» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۰»)

1 Likes

become a statistic یعنی در آمار قرار گرفتن، به شمار آمدن

وقتی که میگیم:‌ Drive carefully! Don’t become a statistic.
با دقت رانندگی کن تا در آمار قرار نگیری (که مثلا منظورمان این است که یکی از کشته شدگان حوادث رانندگی نباشی)

2 Likes