تالار زبانشناس

I learn a lot of subjects in my class at my school

چرا در یک in بکار برده شده ودر جای دیگر at

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Favorite Subject by Hedy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۰»)

in وقتی بکار میره که درباره یه فضای سه بعدی که داخلش هستیم و ما رو محصور کرده صحبت میکنیم. مثلا میگیم in car.
اما at وقتی استفاده میشه که درباره یه محیط یا یه مفهوم حرف میزنیم. مثلا میگیم at home . چون منظور ساختمان خانه نیست بلکه فضای خونه اس (محلی برای زندگی). اما وقتی میگیم in the house ، منظورمون ساختمون خونه هست که یه مکان و فضای سه بعدی و دیوار و در داره که ما رو محصور کرده.
یا مثلا میگیم at work که منظورمون محلیه که توش کار انجام میشه.
البته در فارسی in وat هر دو به معنی “در” بکار میره، ولی در انگلیسی محل استفادشون متفاوته.
.
I learn a lot of subjects in my class at my school
در اینجا کلاس یه جای سه بعدی فرض شده و اون شخص داخل اون قرار گرفته و در واقع با اون محصور شده، پس با in اومده . اما مدرسه یه مفهوم کلی هست که محل و فضایی برای درس خوندنه، پس با at اومده.

این تاپیک میتونه کمکتون کنه برای درک موضوع: in, at, on

5 Likes