تالار زبانشناس

معنی کلمهheap ترجمه

most humongous heap of trouble ever ترجمه متن همخوانی با معنی برخی کلمات جمله نداره

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

Most gumongous بزرگترین،گنده ترین
heap تپه،توده،کپه،انبوه
trouble مشکل،دردسر
در کل یعنی: گنده ترین کپه مشکلات(یعنی تو بد دردسری انداخت خودشو😄)