تالار زبانشناس

سوال گرامری 😅😅

برای اولین بار تو قسمت گرامر برام سوال پیش اومد :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

Screenshot_20171015-102614

مگه نباید اول then باشه بعد she had؟؟؟

1 Likes

then یک قید زمانی هست. قیدها سه موقعیت مکانی دارند:
۱. اول جمله قبل فاعل
Then she had agreed
۲. بعد از فعل کمکی و فعل معین مثل had, have , had, …
مثل جمله شما, she had then agreed
۳. آخر جمله
she had agreed then.

4 Likes

خیلی ممنونم ازتون :blush::blush:

2 Likes