تالار زبانشناس

مفهوم عبارت

If anyone should have known better, it was Dr. Epstein

======================
این تاپیک مربوط به درس «رابطه عاشقانه با ربات چت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های کوتاه»، فصل «رابطه عاشقانه با ربات چت»)

He had been fooled by a computer chatbot. If anyone should have known better, it was Dr. Epstein.

ترجمه: او فریب یک ربات چت کامپیوتری را خورده بود. اگر كسي بايستي به اين مسئله پي مي برد، او دکتر اپستین بود.

از عبارت پر رنگ شده در جمله فوف زماني استفاده ميشه كه بايستي عملي در گذشته انجام مي شد، اما نشده.

در جمله فوق مي توان دريافت كه از دكتر اپستين انتظار مي رفته كه با توجه به تخصصش از همان ابتداي آشنايي با ربات، پي ببره كه اون رابطه اي با يك ربات چته. اما اون فريب مي خوره و متوجه نميشه كه به يك ربات علاقه پيدا كرده.

1 Likes