کمک help help

کمک help help
0

#1

اونجایی که جورج میره پیرمرد را تو غار ملاقات میکنه چیزی در مورد نزدیکی به دهکده ننوشته که ولی تو ترجمه شما اومده ??

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

Next to the village یعنی نزدیک به روستا