ترجمه There's also the dishes to do چیست؟

خانم از کار زیاد شکوه میکنه.

خانم علاوه بر کارهای قبلی که نام برده، حالا از کارهای دیگر هم شکوه میکنه:

Woman: There’s also the dishes to do. And the pots and pans to scrub with the scrubbing brush and on and on. housework never ends.

لطقا بخش برجسته رو ترجمه نمایید.

با تشکر

2 پسندیده

There’s also the dishes to do.
علاوه بر این ظرف شستن هم هست
تازه ظرف شستن هم هست

3 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب.

با الگو گیری از ترجمه شما فکر کنم اینطور هم بشه ترجمه کرد:

-شستن ظرف ها هم هست.

3 پسندیده

خواهش
آره دقیقا، جمله شما رو ترجیح میدم :+1:t4:

1 پسندیده

متشکرم.

1 پسندیده

خواهش :four_leaf_clover:

1 پسندیده