چرا در این جمله حرف اضافه استفاده نمیشه؟

Karen had trouble writing her report

چرا بعد از writing حرف اضافه قرار نگرفته نکته گرامری خاصی داره؟


این تاپیک مربوط به «واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، «کتاب اول»، درس «گزارش»

1 پسندیده

سلام . چون بعد از فعلwrite
به حرف اضافه نیاز نداریم .
I’m writing an essay

She’s writing her essay

I want to write a novel

He wrote a story .

فقط نکته جمله ای که شما گفتین اینه که بعد از کلمهtrouble
فعل همیشه باing
میاد

He has trouble fixing his car

I have trouble understanding this movie .

4 پسندیده

تشکر از توضیحات خیلی خوبتون:rose:

1 پسندیده

خواهش میکنم :hibiscus: