تالار زبانشناس

نیست کسی مرا یاری کند

mark the start

======================
این تاپیک مربوط به درس «My First Exams by Minnie» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۰»)

2 Likes

کل جمله رو بنویسید. عناوینتون رو هم بهتر انتخاب کنید که شانس جواب دادن به سوالاتتون بالاتر بره.

3 Likes