ترجمه lots of thing چیست؟

گفتگوی مشاور کاریابی با مرد جویای کار

A: Experience?
B: Ah, pardon me?
A: What s your previous experience? What have you done before?
B: I’ve done lots of thing before. I have lots of previous experience.

از نظر دستور زبان و با توجه به lots of :

آیا thing و experience باید مفرد باشه یا جمع؟

یعنی thing(s) و experience(s) نیاز به “S” جمع دارند یا ندارند؟

با تشکر

سلام دوست عزیز
برای ترجمه‌ی things نیازی به جمع بستن نیست. و در واقع به اون شکل روان هم نیست.
ترجمه‌ی جمله می‌شه: من کلی کار انجام دادم، من از قبل کلی تجربه دارم.

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.

از جنبه آموزشی:

درباره lots of
هم می توانند برای اسامی قابل شمارش بکار بروند و هم اسامی غیر قابل شمارش. اگر آنها قبل از یک اسم قابل شمارش بکار بروند آن اسم حتما باید به شکل جمع بکار برود ولی اگر قبل از یک اسم غیر قابل شمارش بکار بروند آن اسم به شکل مفرد بکار می رود. به چند مثال توجه کنید:

We’ve got a lot of / lots of things to do.
ما کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. (اسم قابل شمارش)

A lot of / Lots of snow falls in winter.
در زمستان برف زیادی میباره. (اسم غیر قابل شمارش)

در جمله بالا things علامت جمع “S” گرفته.

بنابراین جمله بالا اصلاح می شود: B: I’ve done lots of things before.

البته من برای ترجمه گفتم از لحاظ دستور زبان به همون دلیلی که خودتون گفتین تو این جملات برای thing می‌شه از s جمع استفاده کرد.
experience هم می‌تونه تو هر دو حالت به‌کار بره. ولی بیشتر تو حالت غیرقابل شمارش به‌کار می‌ره.

1 پسندیده

متشکرم، خیلی خوب.

1 پسندیده