تفاوت chance of و chance to چیست؟

چرا گفته
There was no chance of anyone finding him?
چرا نگفته
Chance to?


این تاپیک مربوط به درس «زندگی یا مرگ» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
زمانی که کلمه‌ی chance به معنی احتمال باشه، از ساختار there is a chance of something happening استفاده می‌شه. .
بعد از chance of فعل به صورت ing دار استفاده می‌شه و اینجا بعد از chance از مفعول استفاده کرده پس نمی‌شه to بیاد
ولی اگه به معنی opportunity باشه و باید از to استفاده کنیم بعدش باید یه فعل به صورت ساده بیاد که حالت مصدر بگیره.
you have a chance to do something

لینک زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

2 پسندیده

سلام دوباره. الان دیدم پایین همون متن نوشته:
He knew that cutting off his arm was his only chance to escape.

خوب اینجا هم chance معنی احتمال میده، اما بعدش of و ing نیومده ؟!

نه تو این جمله به معنی احتمال نیست به معنی شانس داشتنه. میگه : او میدونست قطع کردن بازوش تنها شانس برای رهاییه