نحوه استفاده از to به چه شکله؟

چرا وقتی قبل فعل listen حرف اضافه to اومده بعد از فعلم to اورده to دومی به چه معناست به کدام کلمه برمیگرده اگه نزاریم بعدش اشکالی داره چون قبلش که استفاده کردیم

I want you to listen to.


این تاپیک مربوط به «مایک آشپز است» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

سلام. to اول مربوط به want هست.

want somebody to do something
I want you to find out what they’re planning.

و to دوم مربوط به listen

listen to
We sat around listening to music.

بنابراین هر دو لازم هستند و باید استفاده بشن.

3 پسندیده

خیلی ممنونم کامل و واضح بود بازم تشکر:sparkles:

1 پسندیده