کاربرد do چیست؟

کلمه DO برای جمله سوالی مگه نیست پس چرا داخل بیشتر جمله ها قرار داره و معنی آیا و علامت سوالی وجود نداره؟


این تاپیک مربوط به درس «من به مدرسه می‌روم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «دوران تحصیل در مدرسه»

وقتی که doقبل از فعل بیاد وچسبیده به اون ، برای تاکید کردن و شدت بخشیدنه در واقع

I do love her
من واقعا عاشقشم

3 پسندیده